Structuurgegevens veehouderij voor de provincies Gelderland en Utrecht, 2010 - 2022

De tabellenset bevat gegevens over de veehouderijsector voor de provincies Gelderland en Utrecht voor de jaren 2010-2022.

De tabellenset bevat structuurgegevens van veehouderijbedrijven voor de provincies Gelderland en Utrecht voor de jaren 2010, 2015, 2018-2022. In de tabellen wordt per grootteklasse het aantal bedrijven, het aantal dieren en de gemiddelde leeftijd van het bedrijfshoofd gegeven, voor de sectoren pluimvee (leghennen, vleeskuikens, vleeskuiken ouderdieren), varkens (speenbiggen, zeugen, vleesvarkens en gecombineerd), melkvee, melkgeiten en vleeskalveren (wit en rosé). De tabellen zijn uitgesplitst naar door de opdrachtgever gedefinieerde regio’s. De gegevens zijn bekostigd door Connecting Agri & Food.

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via asd@cbs.nl met referentienummer F585.