Werknemers en zelfstandigen, 2021 en 2022

Werknemers en zelfstandigen naar geslacht en leeftijd in 2021 en 2022
Werknemers en zelfstandigen van 15 jaar en ouder in 2021 en 2022, verbijzonderd naar geslacht, bekostigd door Nationale Nederlanden