Landbouwgrond naar gebruikstitels, provincie, 2008-2022

Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, (erf)pacht of overige exploitatievormen in de jaren 2008 tot en met 2022 per provincie.
Cijfers over de verschillende exploitatievormen van landbouwgrond. Er wordt onderscheid gemaakt in eigendom, erfpacht, allerlei andere pachtvormen en overige exploitatievormen.