Bedrijven met melkvee naar grootte-klasse, 2017-2022

Aantal bedrijven met melkvee naar grootteklasse voor de periode 2017-2022
De tabellenset bevat gegevens over het aantal bedrijven met melkvee ingedeeld naar grootteklasse voor heel Nederland en voor de provincies.

Dit project is uitgevoerd voor FrieslandCampina.