Betaalbaarheidsrisico's van huishoudens in Gemeente Eindhoven, 2020

beurs met kleingeld
© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
Deze tabellenset presenteert cijfers over huishoudens in de Gemeente Eindhoven naar inkomensgroep, woonquote en reservebudget in 2020.
In deze tabellenset is voor verschillende inkomensgroepen gekeken welk percentage van het inkomen besteed wordt aan woonlasten (de zogenoemde 'woonquote') en wat de vermogensbuffer (het zogenoemde 'reservebudget') is. Huishoudens die naast een hoge woonquote geen of een beperkte vermogensbuffer hebben, bevinden zich in een minder goede financiële positie dan huishoudens die kunnen terugvallen op een vermogensbuffer, bijvoorbeeld in de vorm van spaartegoeden of beleggingen. Voor hen is een hoge woonquote mogelijk (tijdelijk) minder problematisch.