Werknemers uit de EU-27 en EU-11 naar werksector, 2021

Tabel over personen met een baan als werknemer in Nederland, die afkomstig zijn uit lidstaten van de Europese Unie (EU) exclusief Nederland, uitgesplitst naar werksector. Het betreft personen met een baan als werknemer in december 2021.

De tabel betreft een voorlopige versie van een onderdeel van de Migrantenmonitor. Definitieve cijfers van de Migrantenmonitor 2021 en 2022 zijn gepubliceerd op 16 november 2023. Zie hieronder voor de link naar de volledige publicatie en het dashboard van de Migrantenmonitor 2021 en 2022.

Bekostigd door: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).