Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2023

Deze tabel bevat informatie over leeftijd en gemeente van bewoners van Nederland per 1 januari 2023.
Aantallen over de voorlopige inwoneraantallen per gemeente op 1-1-2023.