Kenmerken verdachten en woningen ondermijnende criminaliteit, 2017-2020

Kenmerken van naar het OM ingezonden verdachten van ondermijnende criminaliteit in de periode 2017 tot en met 2020 uitgesplitst naar type criminaliteit en kenmerken van woningen die pleeglocatie zijn van ondermijnende criminaliteit. Lees voor gebruik de toelichting.
In deze tabellenset worden persoonskenmerken in kaart gebracht van verdachten die naar het OM zijn ingezonden voor ondermijnende criminaliteit. Daarnaast worden kenmerken in kaart gebracht van woningen die pleeglocatie zijn van ondermijnende criminaliteit. Het is belangrijk de toelichting goed te lezen voor de juiste interpretatie van de cijfers. Deze tabellenset wordt gemaakt in opdracht van het Informatie-analyseteam (IAT), een samenwerkingsverband tussen de Politie en DG P&V (ministerie van J&V).