Autobezit en kilometers huishoudens naar inkomen, 2019

Deze tabellen bevatten cijfers over het aantal personenauto's van particuliere huishoudens en kilometers afgelegd door particuliere huishoudens in 2019.

De cijfers zijn uitgesplitst naar inkomensklasse, inkomensbron en samenstelling van het huishouden. Daarnaast zijn uitsplitsingen opgenomen naar brandstofsoort en gewichtsklasse van de personenauto's.

Indien een huishouden meerdere personenauto’s in bezit heeft worden de kilometers van die voertuigen gesommeerd. Kilometers van auto’s in zakelijk bezit (bedrijfsauto’s of leasevoertuigen die niet geregistreerd staan op naam van de gebruiker) zijn niet meegenomen. Vanwege de afwijkende populatie (alleen actieve personenauto’s van particuliere huishoudens) wijken de cijfers over voertuigkilometers in deze tabellenset af van de cijfers die het CBS over voertuigkilometers publiceert op StatLine.

Deze tabel is bekostigd door het Ministerie van financiën.