Woningen naar Eigendom en WOZ, regio Haaglanden, 2022

Tabel met de woningvoorraad in de regio Haaglanden op 1 januari 2022.
De woningvoorraad wordt uitgesplitst naar gemeente, eigendom (koopwoningen, huurwoningen in eigendom van woningcorporaties en huurwoningen in eigendom van overige verhuurders) en WOZ-klasse (3 klassen).

Bekostigd door Woningmarktregio Haaglanden.