Hoogopgeleide arbeidsbelemmerden en afstand arbeidsmarkt

Mensen met een langdurige ziekte, aandoening of handicap van HBO/WO-niveau zonder betaald werk en hun afstand tot de arbeidsmarkt, uit de Enquête Beroepsbevolking 2020.
Niet-werkzame hoogopgeleide bevolking; arbeidsbelemmering door langdurige ziekte, afstand tot de arbeidsmarkt en geslacht 2020. Tabel is gemaakt in opdracht van “FNO zorg voor kansen”