BATlab notitie: coronasteunmaatregelen en bedrijfsopheffingen

Een poster met opheffingsuitverkoop op een raam van een winkelpand.
© CBS / Nikki van Toorn
Onderzoeksnotitie in samenwerking tussen het CBS, EZK en RVO die inzicht verschaft in de invloed van financiële coronasteunmaatregelen op bedrijfsopheffingen.
In deze notitie worden de opheffingspercentages onder de gebruikers en niet-gebruikers van financiële coronasteunmaatregelen nader onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar bedrijven met 2 tot 250 werkzame personen (mkb) en opheffingen in de periode april 2020 – juli 2021. Met behulp van regressieanalyses wordt vervolgens de relatie tussen het gebruik van steunmaatregelen en de kans om opgeheven te worden in de bovenstaande periode inzichtelijk gemaakt. Tot slot wordt een schatting gemaakt van het aantal bedrijven dat steun heeft ontvangen maar zou zijn opgeheven in de onderzochte periode als ze deze steun niet hadden ontvangen.