Overledenen naar regio, geslacht, leeftijd en Wlz-zorggebruik, 2022

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
grafiek
Gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland in 2022. De cijfers zijn voorlopig.

De tabel heeft 7 tabbladen:

Tabel 1 bevat een uitsplitsing naar provincie.
Tabel 2 bevat een uitsplitsing naar GGD-regio.
Tabel 3 bevat een uitsplitsing naar gemeente.
Tabel 4 bevat een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd.
Tabel 5 bevat een uitsplitsing naar Wlz-zorggebruik en leeftijd.
Tabel 6 bevat het waargenomen aantal overledenen, het verwachte aantal overledenen en de oversterfte, naar diverse kenmerken.
Tabel 7 bevat de periode-levensverwachting.