Bevolkingsgegevens Weesp, 2016 tm 2022

Gegevens over de stand en de stroom van de bevolking van Weesp in de periode 2016 tot en met 2022 (stand) /2021 (stroom)
Deze aanvraag is bekostigd door de gemeente Amsterdam voor het maken van een nieuw prognosemodel. De dataset bevat 7 .csv tabellen. Hiervan zijn er 3 die de stand op 1-1-JJJJ weergeven en 4 tabellen die gaan over geboorten, sterfte, vestiging en vertrek in Weesp. De standtabellen bevatten gegevens over leeftijd, geslacht, huishouden en bewoonde adressen. De aantallen in de stroomtabellen komen overeen met statline en zijn op gemeente niveau. De stand tabellen zijn naar wijk onderverdeeld. Hierbij is voor alle jaren uit gegaan van de indleing op 1-1-2022.