Bereidheid energietransitiemaatregelen Schagen 2018

Mannen die zonnepanelen plaatsten
© Hollandse Hoogte / Dolph Cantrijn
Tabel met de gemiddelde score van inwoners in Schagen per wijk en buurt op het gebied van zeven indicatoren over de houding van mensen op het gebied van energiebesparing.
In opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het CBS in 2022 in een experimenteel onderzoek gegevens over bereidheid om energiemaatregelen te treffen uit een landelijke enquête vertaald naar informatie op gemeente- en wijkniveau
 
De gemeente Schagen heeft het CBS gevraagd om het onderzoek uit te breiden naar alle wijken en buurten in Schagen.