Bereidheid energietransitiemaatregelen 2018

Mannen die zonnepanelen plaatsten
© Hollandse Hoogte / Dolph Cantrijn
Tabel met de gemiddelde score van inwoners per gemeente en wijk op het gebied van twee indicatoren over de houding van mensen op het gebied van energiebesparing.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het CBS gevraagd om gegevens over bereidheid om energiemaatregelen te treffen uit een landelijke enquête te vertalen naar informatie op gemeente- en wijkniveau. Het gaat hierbij om sociale informatie die niet op basis van registraties in beeld gebracht kan worden, en met dit onderzoek via een combinatie van enquêtedata en statistische modellen geschat wordt.

Het betreft de eerste publicatie van een experimenteel onderzoek.