AZW: Gebruik van kinderopvang naar type huishouden en soort opvang, 2021

Het CBS heeft in opdracht van het FCB het aantal kinderen en de kinderopvanguren 2021 in kaart gebracht, uitgesplitst naar type huishouden en soort opvang.
De populatie voor deze tabellen bestaat uit de alle ontvangers van kinderopvangtoeslag in 2021; een ontvanger kan meerdere keren in de populatie voorkomen als er voor meerdere kinderen toeslag ontvangen is. Het is mogelijk dat er vanuit meerdere huishoudens kinderopvangtoeslag wordt aangevraagd voor een kind. Tevens is het mogelijk dat een kind binnen het jaar gebruik maakt van meerdere soorten opvang.

Deze tabellen zijn ter vervanging van de eerder gepubliceerde tabel “AZW: Aantal kinderen en uren in de kinderopvang naar type huishouden, 2021”. Deze tabellen bevatten additionele informatie bovenop de in de eerder gepubliceerde tabel beschikbare informatie en zijn tevens op één punt minimaal bijgesteld.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Indien niet anders aangegeven gelden de definities zoals beschreven op AZW StatLine. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie: azwstatline.cbs.nl.