Arbeidsmarktpositie Oekraïners, 1 juli 2022

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor. In de cijfers over de verhouding van het aantal Oekraïense vluchtelingen t.o.v. voormalig aantal bewoners op het adres (tabel 12) zijn de cijfers van enkele kolommen omgewisseld. De cijfers in het Excelbestand zijn NIET aangepast met de juiste cijfers in de bijbehorende kolommen.

De gecorrigeerde cijfers Arbeidsmarktpositie Oekraïners, 1 juli 2022.

Het CBS heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid cijfers samengesteld over de arbeidsmarktpositie en emigratie van Oekraïense vluchtelingen die vanaf 24 februari 2022 naar Nederland zijn gekomen. De verslagperiode van de cijfers over arbeidsmarktpostie hebben betrekking op 1 juli 2022. De cijfers over emigratie hebben betreking op de periode tot 1 oktober 2022.
In de tabellenset wordt onderscheid gemaakt naar personen met een Oekraïense nationaliteit en personen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen met een andere dan de Oekraïense nationaliteit. Op gebied van arbeidsmarktpositie wordt aandacht besteed aan het aandeel werknemers, bedrijfstak, arbeidsduur, uurloon, aantal gelijktijdige banen en soort baan. Daarnaast worden de arbeidsmarktcijfers gedetailleerd naar geslacht en leeftijdsgroep.

De cijfers over emigratie hebben betrekking op wekelijkse uitstroom en plaats in het huishouden. Daarnaast wordt de populatie emigranten gedetailleerd naar geslacht en leeftijd. Tot slot is een tabel toegevoegd met cijfers over de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen.