AZW: Gedetacheerden in zorg en welzijn, 2013-2021

Op basis van de jaarcijfers van de Enquête Beroepsbevolking is het aantal gedetacheerden in de werkzame beroepsbevolking naar (sub)branche van de bedrijfstak zorg en welzijn weergegeven.
Deze tabel bevat cijfers over het aantal gedetacheerden in de werkzame beroepsbevolking en binnen ((sub)branches van) de bedrijfstak zorg en welzijn. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt ingedeeld naar al dan niet onderwijsvolgend en bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS. Voor deze tabel is gebruikgemaakt van de jaarcijfers van de Enquête beroepsbevolking. Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met cijfers tot en met 2020.

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.