Vermogensverdeling inclusief pensioenvermogen, 2020

Vermogensverdeling naar vermogensbestanddelen inclusief pensioenvermogen, naar leeftijd hoofdkostwinner en opleidingsniveau, 2020.

Deze tabellen zijn vervaardigd in het kader van het Interdepartementale Onderzoek (IBO) naar de Vermogensverdeling in Nederland. De tabellen bevat gegevens over de verdeling van het vermogen van Nederlandse particuliere huishoudens in percentielen van het vermogen inclusief het pensioenvermogen. Een tweede tabel bevat het vermogen uitgesplitst naar leeftijdsklassen van de hoofdkostwinner onderverdeeld naar opleidingsniveau. Beide tabellen omvatten het jaar 2020.

Opdrachtgever: Secretariaat IBO Vermogensverdeling.