Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2020

In de tabellenset wordt een update gegeven van de economische indicatoren werkgelegenheid, toegevoegde waarde en productiewaarde van de circulaire economie voor de periode 2001-2020, verbijzonderd naar R-strategie.

De gepubliceerde tabellenset is samengesteld als onderdeel van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2023. Dit werkprogramma is een samenwerkingsverband van verschillende kennisinstituten onder leiding van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het kabinet streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Het doel van het werkprogramma is om de door het kabinet uitgezette koers naar 2050 te kunnen monitoren en te evalueren en de overheid te voorzien van de kennis die nodig is voor de vormgeving of bijsturing van beleid.

Zowel internationaal als nationaal is er een groeiende belangstelling voor de circulaire economie (CE) en de voordelen ervan voor de samenleving. Naast de fysieke aspecten van de circulaire economie, zoals hoeveelheden afval en de mate van recycling, zijn ook de sociaaleconomische indicatoren relevant voor het meten van de transitie naar een circulaire economie. Zo levert een circulaire economie nieuwe werkgelegenheid op en draagt het bij aan het bbp.

De tabellenset geeft een update van de economische indicatoren werkgelegenheid, toegevoegde waarde en productiewaarde van de circulaire economie voor de periode 2001-2020, verbijzonderd naar R-strategie. De gehanteerde methode bouwt voort op eerder werk (Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2016 (cbs.nl) & Monitoring werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de circulaire economie (cbs.nl), 2021).

De tabellenset is een update van de Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2019 (cbs.nl). De gegevens zijn opgenomen in het rapport ‘Meting circulaire bedrijvigheid 2022’ door Royal HaskoningDHV, uitgevoerd in opdracht van PBL. Daarnaast zullen de gegevens worden gebruikt in de integrale circulaire economie rapportage (ICER 2023).