Arbeidsparticipatie en afstand tot de Arbeidsmarkt, 2021

Deze tabellen geven een beeld van de participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 74-jarigen in Nederland in 2021.
Deze tabellen bevatten cijfers over de arbeidsparticipatie in Nederland in 2021. Er zijn uitsplitsingen gemaakt naar leeftijd, geslacht, onderwijsniveau en het hebben van wel/geen startkwalificatie. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.