Bevolking en levendgeborenen naar regio, 2014-2022

© Hollandse Hoogte / Co de Kruijf
Bevolking en levendgeborenen per gemeente, wijk, buurt en PC5, 2014-2022

Tabellenset over de bevolking op 1 januari en het aantal levendgeborenen in de jaren 2014-2022 naar gemeente, wijk, buurt en PC5. De cijfers over bevolking zijn uitgesplitst naar losse leeftijden en geslacht. De cijfers over levendgeborenen zijn gesplitst naar leeftijdsklassen (5-jaars klassen) van de moeder. De gegevens zijn gesplitst naar postcode-5 niveau (PC5).

Opdrachtgever: Verus.