Verhuisde personen van en naar de Randstad, 2000-2021

Verhuisde personen tussen Randstad, intermediaire zone en periferie.
Tabel met aantal verhuisde personen, uitgesplitst naar leeftijdsgroep en positie in het huishouden.