Achterstandsscores per school – na nagekomen fusies, 2020

staafdiagram
Achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging na verwerking nagekomen fusies, 1 oktober 2020.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in eerder onderzoek op verzoek van het ministerie heeft ontwikkeld. Dat kan door met de indicator de onderwijsscores per leerling te berekenen en die met een bepaalde formule op te tellen tot achterstandsscores per basisschoolvestiging. Deze scores drukken dan de verwachte onderwijsachterstand op scholen uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over scholen kan verdelen.

In juni 2020 heeft het CBS de achterstandsscores van scholen op 1 oktober 2020 gepubliceerd (zie Relevante links). Het CBS heeft in februari 2022 een aanvulling van deze achterstandsscores gepubliceerd waarbij ook de fusies van scholen zijn meegenomen (zie Relevante links). Naderhand heeft het CBS van DUO nog informatie ontvangen van nog meer scholen die ook per 1 oktober 2020 zijn gefuseerd. Deze fusies hebben gevolgen voor de achterstandsscores van de scholen.
Deze tabellenset bevat nieuwe achterstandsscores van scholen op 1 oktober 2020 waarin de nagekomen fusies zijn verwerkt. Ten opzichte van de publicatie van februari 2022, zijn uitsluitend de achterstandsscores van de nagekomen fusiescholen nieuw. De scores van scholen die niet bij betreffende fusies betrokken zijn, zijn ongewijzigd.