Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2022

thumbnail kapotte spaarvarken
Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.
Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).