Leeswijzer AZW tabellen mobiliteit en werkgelegenheid

Etalage uitzendbureau
© ANP / Peter Hilz
AZW StatLine bevat een aantal tabellen over mobiliteit en over werkgelegenheid. De onderlinge relatie tussen deze tabellen wordt in dit document uitgelegd.
Het doel van deze tabellen over mobiliteit van werknemers is om ontwikkelingen in werknemersstromen op de Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn inzichtelijk te maken. In deze leeswijzer wordt toegelicht hoe mobiliteit wordt bepaald, de verschillende vormen van mobiliteit die in de tabellen aan bod komen, en hoe de verschillende tabellen binnen het thema Arbeidsmobiliteit samenhangen met tabellen binnen het thema Werkgelegenheid.

Deze leeswijzer is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, zie: azwstatline.cbs.nl