In Nederland werkzame ingezetenen en nietingezetenen uit EUEFTA landen 2019

mensen aan het werk in een cleanroom
© Hollandse Hoogte / Ton Toemen
Onderzoek naar de omvang in 2019 van niet-ingezeten en ingezeten personen uit EU/EFTA-landen die in Nederland werkzaam zijn.
Deze tabellenset bevat informatie over de omvang van niet-ingezeten en ingezeten personen uit EU/EFTA-landen die in Nederland werkzaam zijn. Voor de laatstgenoemde groep is daarnaast de woonsituatie, woonplaats en enkele andere kenmerken onderzocht. Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)