Ontwikkelingen sterfte, 2020-2021, update

staafdiagram
Overledenen (naar doodsoorzaken) en het aantal overledenen minus COVID-19 onder de bevolking van Nederland per week.
Dit maatwerk bevat cijfers van onderzoek naar mogelijke (deel)verklaringen voor de oversterfte in de tweede helft van 2021 en is bekostigd door het ministerie van VWS.