Immigratie en emigratie naar nationaliteit en geslacht, 2021

staafdiagram
Deze tabel bevat cijfers over immigratie en emigratie van personen naar en vanuit Nederland. De cijfers van de emigratie zijn inclusief het saldo van de administratieve correcties. Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.
De tabel bevat het aantal immigranten en emigranten, uit te splitsen naar geslacht en nationaliteit.