Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland

Vlinder in de natuur
© CBS / Alrik Swagerman

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers voor Gelderland zijn samengesteld zijn achteraf onvolkomenheden geconstateerd voor enkele van de indicatoren:

  • Emissies van de fijnstof naar lucht
  • Broeikasgasemissies per inwoner
  • Hoogopgeleide bevolking
  • Gemiddelde schuld per huishouden
  • Groen-blauwe ruimte, exclusief reguliere landbouw

Het samenstellen van de data voor de Gelderse regio’s wordt gebaseerd op de inwoneraantallen. Voor bovenstaande indicatoren heeft een aantal gemeenten binnen de Gelderse regio’s verkeerde inwonersaantallen toegewezen gekregen. De uitkomsten zijn inmiddels hiervoor gecorrigeerd.

Indicatoren thema brede welvaart

Brede welvaart omvat veel meer dan alleen economie en inkomen. Het gaat ook over de gezondheid, het onderwijsniveau, de kwaliteit van de natuurlijke leefomgeving en vele andere aspecten die het leven en welzijn van mensen beïnvloeden. De brede welvaart hoeft niet gelijk verdeeld te zijn over verschillende bevolkingsgroepen. Het beeld dat wordt geschetst van de brede welvaart voor provincie Gelderland en andere regio’s en gemeenten in de regionale Monitor Brede Welvaart is gebaseerd op totalen en gemiddelden. Groepen met een hogere of lagere brede welvaart zijn in die cijfers niet zichtbaar.

De dataset is gericht op de verdeling van brede welvaart naar gebiedsindeling. De indicatoren uit de landelijke regionale Monitor Brede Welvaart worden waar mogelijk op het niveau van de Gelderse regio’s meegenomen. Daarbij wordt de indeling van de gebiedsagenda’s en de WGR-indeling gehanteerd. Waar mogelijk wordt de peildatum 2012 gebruikt.

Bekostigd door: Provincie Gelderland.

Door recente vragen van de provincie Gelderland over de duiding van de cijfers is besloten om de tabel te verbeteren. De vernieuwde tabel is voor de overzichtelijkheid geplaatst op een nieuwe pagina.