Bedrijven in de Brainportregio Eindhoven, 2019

Station in Eindhoven
Het CBS Urban Data Center/Eindhoven, een samenwerking van gemeente Eindhoven en het CBS, heeft op een nieuwe manier de bedrijvigheid in de Brainportregio in kaart gebracht.
Meestal worden bedrijven ingedeeld op basis van een internationaal afgesproken classificering (Standaard Bedrijfsindeling, afgekort SBI) die de economische hoofdactiviteit typeert. Deze indeling is vaak al erg informatief, maar door te kijken naar meerdere bedrijfskenmerken kunnen bedrijven nog beter begrepen worden. Wat hebben bedrijven met elkaar gemeen en wat onderscheidt ze juist van elkaar?

Vanuit deze gedachte is een clusteranalyse uitgevoerd: een statistische methode om clusters in kaart te brengen op basis van een combinatie van kenmerken. De clusteranalyse heeft geresulteerd in acht bedrijfsprofielen (clusters). Het rapport geeft een beschrijving van de clusters en laat zien welke bedrijfsprofielen kenmerkend zijn voor Nederland, de Brainportregio en Eindhoven.

De resultaten van dit onderzoek geven een beter beeld van bedrijven in (Brainportregio) Eindhoven en vormen een goede basis voor het maken van beleid en vervolgonderzoek. Potentiële risico’s en kansen per bedrijfsprofiel binnen de regionale economie kunnen nu beter in kaart gebracht worden. Mogelijke vragen die hierbij opkomen zijn bijvoorbeeld of specifieke bedrijfsprofielen meer onderhevig aan bepaalde mutaties zoals economische groei, faillissement of verhuizingen?

Alle data die in het rapport verwerkt zijn, zijn op aanvraag beschikbaar in CSV format (udc.info@cbs.nl).