Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2021

beginpagina Dashboard Europees Sociaal Fonds voor het Ministerie van SZW
© Ministerie van SZW
Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2021.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle burgers van de Europese Unie (EU). De EU verdeelt ESF-subsidies over alle landen die lid zijn van de Unie. Nederland heeft in de ESF-programmaperiode van 2014 tot en met 2020 een bedrag van € 510 miljoen te besteden.

Het ESF wordt in Nederland uitgevoerd door Uitvoering Van Beleid (UVB) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. UVB is verantwoordelijk voor de beoordeling van subsidieaanvragen, het afgeven van beschikkingen, de controle van projecten en de betaling van de subsidiebedragen. UVB is daarnaast verantwoordelijk voor de evaluatie, het advies en het verstrekken van informatie richting de Europese Commissie en de Tweede Kamer.

Het CBS heeft voor UVB een dashboard samengesteld waarin cijfers over de uitvoering van het ESF in de periode 2014-2021 zijn opgenomen. Het dashboard is te benaderen via de link hieronder.