Overledenen per week, provincie en gemeente, week 15, 2022

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
grafiek

Erratum:

In de cijfers per gemeente in tabel 2 zijn fouten geconstateerd. Het gaat om rijen 35-38, 71-76, 163-165, 221-222 en 322-327. De namen van de gemeenten waren hier anders gesorteerd dan de rijen met cijfers, veroorzaakt door de spatie in de naam. De correcte cijfers per gemeente staan in tabel 2 van de tabellenset ‘Overledenen per week, provincie en gemeente, week 30, 2022’.
Gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

De tabel heeft 6 tabbladen:

  • Tabel 1 bevat een uitsplitsing naar provincie.
  • Tabel 2 bevat een uitsplitsing naar gemeente.
  • Tabel 3 bevat een uitsplitsing naar leeftijd en geslacht.
  • Tabel 4 bevat een uitsplitsing naar Wlz-zorggebruikers en de rest van Nederland, per GGD-regio.
  • Tabel 5 bevat een uitsplitsing naar Wlz-zorggebruikers en de rest van Nederland, per leeftijdsgroep.
  • Tabel 6 bevat een schatting van het verwachte aantal overledenen als er geen corona-epidemie zou zijn geweest.

Het CBS krijgt dagelijks berichten over sterfte binnen. Gewoonlijk zit er enige tijd tussen de feitelijke overlijdensdatum en het moment waarop deze informatie het CBS bereikt. De overlijdensberichten worden iedere week op donderdag verzameld. Meestal heeft het CBS op donderdag gegevens van iets meer dan 80 procent van alle sterfgevallen van de voorgaande week. Vanwege de Paasdagen komen de berichten momenteel met vertraging binnen. De ontvangen berichten en de schatting van week 15 ontbreken om die reden. Volgende week vrijdag 29 april worden de voorlopige cijfers voor week 15 gepubliceerd.