Huishoudens naar inkomensklassen regionaal, 2019-2020*

grafiek
Aantallen huishoudens naar inkomensklasse van het bruto huishoudensinkomen per provincie, 2019-2020*
Het doel van deze tabel is om een beeld te geven van de verdeling van aantallen huishouden naar inkomensklassen van het bruto huishoudinkomen per provincie. De cijfers zijn beschikbaar voor de jaren 2019 en 2020. De cijfers van 2020 zijn voorlopig.

Opdrachtgever: Geomarktprofiel