Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie, 2008 - 2021

grafiek
Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, (erf)pacht of overige exploitatievormen in de jaren 2008 tot en met 2021 per provincie.
Cijfers over de verschillende exploitatievormen van landbouwgrond. Er wordt onderscheid gemaakt in eigendom, erfpacht, allerlei andere pachtvormen en overige exploitatievormen.