Toegevoegde waarde in de keten

grafiek
Input-output analyse van Nederland
Het ministerie van EZK heeft informatie nodig over de afhankelijkheden tussen bedrijfstakken. Dit betreft informatie over de toegevoegde waarde in de keten van toeleveranciers en afnemers van iedere bedrijfstak in de Nederlandse economie. Het CBS kan in deze informatiebehoefte voorzien door middel van een input-outputanalyse op de nationale input-outputtabel (2019).