Veehouderijbedrijven met meerdere locaties, 2019-2021

grafiek
Veehouderijbedrijven met meerdere locaties en gemiddeld aantal dieren per locatie, 2019 – 2021.
In deze tabel wordt voor varkensbedrijven, vleeskalverenbedrijven, melkveehouderijbedrijven, vleeskuikenbedrijven en leghenbedrijven weergegeven hoeveel bedrijven meer dan één locatie hadden en hoeveel dieren gemiddeld per locatie werden gehouden voor de jaren 2019 tot en met 2021.