BATlab notitie: Banenontwikkeling bij NOW-gebruikers

koerier op de fiets
© CBS / Alrik Swagerman
Onderzoeksnotitie in samenwerking tussen het CBS, EZK en RVO die inzicht verschaft in de ontwikkeling van flexibele en vaste banen bij gebruikers van NOW.
In deze notitie wordt in beeld gebracht wat de banenontwikkeling in Nederland in 2020 is geweest bij gebruikers en niet-gebruikers van de NOW-1.0 en/of NOW-2.0. Er is onderscheid gemaakt tussen medewerkers met een vast contract en medewerkers in de flexibele schil. De veranderingen in werkgelegenheid zijn door middel van lineaire regressies en paneldata analyse inzichtelijk gemaakt.