Ontwikkelingen sterfte, 2020-2021

grafiek
Overledenen (naar doodsoorzaken), het aantal overledenen minus COVID-19 en een modelmatige schatting van het aantal overledenen minus COVID-19 onder de bevolking van Nederland per week.
Dit maatwerk bevat uitkomsten van onderzoek naar mogelijke (deel)verklaringen voor de oversterfte in de tweede helft van 2021 en is bekostigd door het ministerie van VWS.