Nieuwbouwmonitor regio Groningen-Assen, 2015 – 2020

nieuwbouwwoningen in de regio Groningen-Assen
© Hollandse Hoogte / Hans van Rhoon
Nieuwbouwwoningen en woningtransformaties naar woningkenmerken (2015-2020), regio Groningen-Assen

In 2021 is in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een nieuwbouwmonitor ontwikkeld. Met als doel om de ontwikkeling rondom nieuwbouwwoningen en woningtransformaties goed te kunnen monitoren. De gegevens zijn beschikbaar gesteld voor de provincies en de Woondealregio’s zoals de stad Groningen.

Op verzoek van de regio Groningen-Assen is de nieuwbouwmonitor ook uitgevoerd voor de regio Groningen-Assen en de betrokken gemeenten.

In de nieuwbouwmonitor regio Groningen- Assen worden kenmerken van nieuwbouwwoningen (2015-2020) en woningtransformatie (2015 – 2019) in beeld gebracht. Het gaat om kenmerken naar eigendom (t/m 2019), oppervlakteklassen en woningtypen. De nieuwbouwmonitor is in opdracht van de regio Groningen-Assen uitgevoerd. De tabellen zijn gebruikt voor het maken van de Regiomonitor; een interactief dashboard dat de belangrijkste ontwikkelingen voor de regio Groningen-Assen laat zien voor de thema’s wonen, economie en mobiliteit.