Nieuwbouwmonitor (2015-2020)

Nieuwbouwwoningen en woningtransformaties naar woningkenmerken (2015-2020*) en huishoudkenmerken (2018-2019), regio

Om de ontwikkeling rondom nieuwbouwwoningen en woningtransformaties goed te kunnen monitoren is er behoefte aan statistieken over een breder palet aan woningkenmerken dan het CBS momenteel publiceert. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in dit kader een Nieuwbouwmonitor aangevraagd. In de nieuwbouwmonitor worden woningkenmerken (2015-2020*) en bewonerskenmerken (2018-2019) van nieuwbouwwoningen in beeld gebracht. Daarnaast worden ook woningkenmerken (2015-2019) in beeld gebracht van toevoegingen als gevolg van transformatie van panden die voorheen geen woonfunctie hadden (bijv. kantoren, industrielanden, winkelpanden). De nieuwbouwmonitor is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld.

(*=voorlopige cijfers)