Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties

geld uit de beurs halen
© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
Cijfers over betalingsachterstanden en de overlap bij uitvoeringsorganisaties op 1 januari 2018 en 2020 in beeld gebracht.
Uitvoeringsorganisaties hebben allemaal te maken met personen met betalingsachterstanden (hierna: schuldenaren). Maar hoe vaak hebben zij met dezelfde personen van doen? Bij welke combinatie van uitvoeringsorganisaties komen de meeste schuldenaren voor? Verschilt dat nog tussen personen met uiteenlopende achtergrondkenmerken? En in welke volgorde ontstaan betalingsachterstanden (hierna: schulden)? Beginnen schulden bijvoorbeeld vaker bij de ene organisatie dan bij de andere? Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en zes uitvoeringsorganisaties (Belastingdienst, CAK, CJIB, DUO, SVB en UWV) worden deze vragen beantwoord in dit dashboard.