Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties

© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
Cijfers over betalingsachterstanden en de overlap bij uitvoeringsorganisaties in beeld gebracht.
Uitvoeringsorganisaties hebben allemaal te maken met meer en minder ernstige wanbetalers (hierna: schuldenaren). Maar hoe vaak hebben zij met dezelfde personen van doen? Bij welke combinatie van uitvoeringsorganisaties komen de meeste schuldenaren voor? Verschilt dat nog tussen personen met uiteenlopende achtergrondkenmerken? En in welke volgorde ontstaan betalingsachterstanden (hierna: schulden)? Beginnen schulden bijvoorbeeld vaker bij de ene organisatie dan bij de andere? Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de zes uitvoeringsorganisaties (Belastingdienst, CAK, CJIB, DUO, SVB en UWV) worden deze vragen beantwoord in dit dashboard.