Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld

foto boerderij
© CBS / Alrik Swagerman
Resultatenrapport en dashboard van het onderzoek naar de invloed van aardbevingen die ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld op de omliggende woningmarkt.
De aardbevingen die ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld hebben mogelijk invloed op de omliggende woningmarkt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het CBS daarom gevraagd onderzoek te doen naar de ontwikkeling van de verkoopbaarheid en verkoopprijzen van woningen in dit aardbevingsgebied. De achtergrond en de uitkomsten van dit onderzoek worden beschreven in een dashboard en de rapportenreeks Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld. Het resultatenrapport vat de belangrijkste bevindingen van het onderzoek samen.