Duurzame uitstroom uit de bijstand, Schagen 2019-2020

Jongeren voor het Centrum voor werk en inkomen
© Hollandse Hoogte
Personen met bijstand op 1 januari die uitstromen naar een baan in Schagen en Nederland, 2019 en 2020.
De gemeente Schagen wil haar sociale beleid, en in het bijzonder beleid rondom de drie decentralisaties (ofwel Wmo, P-wet en Jeugdwet) goed monitoren. Daarbij horen heldere en relevante indicatoren. Veel indicatoren kan de gemeente Schagen zelf afleiden uit de gemeentelijke registraties. Echter, waar het gaat om werkzaamheid van personen of gebruik van Veilig Thuis heeft de gemeente deze data niet. Daarom berekende het CBS / Research Data Center Schagen de uitstroom uit de bijstand naar een baan in Schagen en Nederland, voor minstens 0, 3 of 6 maanden, in 2019 en 2020. Bekostigd door de gemeente Schagen.