Uitstel belastingbetaling in specifieke bedrijfstakken

grafiek
Overzicht van bedrijven die per 31 augustus 2021 gebruik maken van de mogelijkheid om de betaling van hun belastingen uit te stellen in verband met corona. De tabel bevat gegevens uitgesplitst naar verschillende specifieke bedrijfstakken.

In verband met de gevolgen van het coronavirus heeft de overheid een aantal steunmaatregelen voor ondernemers doorgevoerd of uitgebreid. Het Centraal Bureau voor de Statistiek brengt regelmatig de deelname aan- en effecten van deze maatregelen in kaart. De negende rapportage, met de stand per 31 augustus 2021, is gepubliceerd op 13 oktober 2021.

Op verzoek van de Sector Research van ABN AMRO heeft het CBS in deze tabel een verbijzondering gemaakt met gegevens over bedrijven in verschillende specifieke bedrijfstakken die gebruik maken van de mogelijkheid om belastingbetaling uit te stellen.