Omzetontwikkeling mkb binnenstad Utrecht per kwartaal, 2019 en 2020

grafiek
Gemeente Utrecht heeft het initiatief genomen tot een DrukteMeter, waarbij sensoren gebruikt worden om de drukte in het Stationsgebied van Utrecht te meten. Het CBS levert hieraan een bijdrage door geaggregeerde omzetgegevens van het mkb in de detailhandel en horeca in de binnenstad te leveren.
Op verzoek van de gemeente Utrecht brengt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) regionale omzetgegevens van het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de binnenstad van Utrecht in kaart. Daarbij worden er uitsplitsingen gemaakt naar sectoren binnen de detailhandel en horeca en wordt ook het stationsgebied in beeld gebracht.
De tabellenset laat de ontwikkeling van de omzet zien het mkb in de detailhandel (SBI 47) en horeca (SBI 55 en 56) in alle kwartalen van 2019 en 2020. Daarnaast wordt de hoogte van de omzet van het mkb in 2020 gegeven en het aantal bedrijven getoond waarop deze omzetgegevens zijn gebaseerd.