AZW: In- en uitstroom werknemers, econ. sector, 2016 - 1e kw. 2021

grafiek
Deze tabel bevat cijfers over het aandeel ingestroomde en uitgestroomde werknemers per jaar, kwartaal en economische sector in de periode lopend van het eerste kwartaal 2016 tot en met het eerste kwartaal 2021.

Een werknemer wordt bij uitstroom geteld wanneer een hoofdbaan in hetzelfde kwartaal één jaar voor het, in de tabel getoonde, jaar (t-1) binnen een economische sector viel en in het getoonde jaar (t) niet meer. Het doet er hierbij niet toe wat de reden van het verdwijnen van de hoofdbaan in de sector is.
Een werknemer wordt bij instroom geteld wanneer een hoofdbaan in hetzelfde kwartaal één jaar voor het, in de tabel getoond, jaar (t-1) niet binnen een economische sector viel en in het getoond jaar (t) wel. Het doet er ook hier niet hoe de baan ontstaan is.
De getoonde aandelen zijn berekend ten opzichte van het totaal aantal hoofdbanen per sector in het laatste jaar en kwartaal dat de werknemers nog voorkwamen in de populatie werknemers.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.