Bedrijven en werknemers naar bedrijfstakindeling, 2020

Voor een specifieke bedrijfstakindeling is het aantal bedrijven, het aantal werknemers, het aantal eenmanszaken, het aantal zelfstandigen, het aantal uitzendkrachten en het aantal bedrijven met personeel gegeven en een verdeling naar contractsoort voor verslagjaar 2020.
De gegevens over werkgelegenheid en contractsoort per bedrijf zijn uitgesplitst naar een maatwerkbedrijfstakindeling. Voor een deel van deze gegevens is zowel de hoofd- als nevenactiviteit van het bedrijf in de analyse betrokken. Bekostigd door: Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.